Skiffer Shaker -skärm

Skifferskakningsskärm är en slags nätskärm installerad i skifferskakningar för filtrering och separering av borrstickor från borrvätska. Varav trådduk är den viktigaste delen av skifferskakningsskärmen eftersom det faktiskt är det som separerar vätskor från fasta ämnen och bestämmer skärmningsverkningsgraden för skifferskakningsskärmen. Vi erbjuder ett komplett sortiment av trådduk i rostfritt stål, inklusive både fint nät och grovt nät för att uppfylla dina specifika krav för siktning och siktning.

Skiffer Shaker -skärm


Huvudapplikationer

De viktigaste metoderna för att använda dashangtråd ges nedan