Bladfilter

Bladfilter, även kända som filterblad, är de viktigaste delarna av tryckkärl med permanenta filterblad för vätske- och fast filtrering. Våra filterblad består av rostfritt stål och består vanligtvis av 5 lager av vävd filterduk i rostfritt stål av olika trådmätare på din begäran. I allmänhet finns det 2 lager av fint filternät, 2 lager av stödnät och 1 dräneringsnät. Sedan hålls de fem lagren samman av en rörformad ram för att bilda ett komplett filterblad.

Filterblad levereras i grupper för att öka filtreringsområdet för bladfiltret, vilket förbättrar filtreringshastigheten och produktens klarhet. Filterblad kan tillverkas i olika storlekar och former för att uppfylla de specifika kraven för dina tryckbladfilter

Bladfilter


Huvudapplikationer

De viktigaste metoderna för att använda dashangtråd ges nedan